Internationell yatzy, regler


En kort beskrivning av reglerna i internationell Yatzy. Detta är de yatzyregler som normalt används i bland annat USA och Tyskland.

Ettor, tvåor etc
Här får du poäng för alla ettor, tvåor och så vidare. T ex 3-3-3-6-6 ger 9 poäng på "treor",eller 12 poäng på "sexor".

Bonus
Om din poäng på ettor, tvåor etc är 63 eller mer, får du 35 bonuspoäng.

Tretal
Minst tre tärningar med samma antal prickar. Poängen blir summan av alla tärningar. 4-4-4-6-1 ger t ex 19 poäng.

Fyrtal
Minst fyra tärningar med samma antal prickar. Poängen blir summan av alla tärningar. 4-4-4-4-1 ger t ex 17 poäng.

Liten Straight
1-2-3-4-?, 2-3-4-5-? eller 3-4-5-6-?. Ger 30 poäng.

Stor Straight
2-3-4-5-6 or 1-2-3-4-5. Ger 40 poäng.

Kåk
Ett par och ett tretal, t ex 3-3-3-4-4.Femtal accepteras inte som kåk (utom när en Yatzy-joker används, se nedan). Ger 25 poäng.

Chans
Vad som helst. Poängen blir summan av alla tärningar.1-5-4-3-3 ger t ex 16 poäng.

Yatzy
Ett femtal, t ex 1-1-1-1-1 or 3-3-3-3-3. Ger 50 poäng.

Yatzy-Bonus
Om du får mer än en Yatzy får du 100 bonuspoäng för detta, förutsatt att du redan fått 50 poäng på raden "Yatzy".

Yatzy-jokrar
Du kan även använda din andra, tredje etc Yatzy som jokrar för kåk, stor straight, och liten straight, förutsatt att följande är uppfyllt:

- Du har 50 eller 0 poäng i Yatzy-rutan.
- Du har redan fyllt i motsvarande rad i den vänstra delen. Om du t ex får en Yatzy 3-3-3-3-3, måste du ha fyllt i "treor" för att få använda Yatzyn som joker.

Spela Yatzy


Keywords: Dice game, dice games, die, yacht, Cheerio, Yot, Yam, , yahtzee, maxi yahtzee variations, Double Cameroon, Generala, Würfeln, poker dice, throw dice

Copyright 2014 | Sekretesspolicy | Educational Software